فرهود صابری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دانایان در گفت‌وگو با صدای بورس پاسخ می‌دهد: