عنوان خبرمجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سهامی عام سرمایه‌گذاری دانایان با نماد «ودانا» صبح امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.