گزارش اقتصادی - بازار مسکن در ایران

مقدمه:

استفاده از هر کالا و خــدماتی می‌تواند دو جنبه‌ مصرفی و سرمایه‌گـــذاری داشته باشد، و مسکـــن به‌طور معمول و در اکثر کشورها دارای هر دو بُعد مصرفی و سرمایه‌گذاری است. آحاد اقتصادی مسکن را نه تنها به عنوان محل سکونت، بلکه به عنوان ابزار پس‌انداز بلندمدت نگاه می‌کنند. تصمیم‌گیری در مورد مسکن به میزان درآمد جاری و آتی هر خانوار وابسته است. بدیــن ترتیب، نوعی جانشینیِ بین‌دوره‌ای در نحــوه مصــرف خانــوار رخ می‌دهد، و از آنجا که مسکــن سهـــم بالایی در هزینه‌های خانوار دارد، سبد کالایی خانوار را برای دوره‌ای طولانی دچار دگرگونی می‌کند. در دهه‌ گذشته، بُعد سرمایه‌گذاری مسکن وجه پررنگ‌تری یافته است. این بُعد سوداگرانه به همراه نوسانات قیمتی شدید به خصوص در بخش زمین شرایط ویژه‌ای را بر این بازار حاکم کرده است. نگهداری مسکن به عنوان دارایی برای بهره‌مندی از درآمد اجاره و عمدتاً برای عایدی سرمایه‌ای سبب شده تا تقاضای مسکن در کنار طلا، ارز و محصولات بازار سرمایه، سهم زیادی از تقاضای دارایی‌های سرمایه‌ای را داشته باشد. از دیگر دلایل این امر، حضور کم‌رنگ دولت در بخش مسکن و نبود نظام مالیاتی مؤثر در این بخش است. فقدان نظام مالیاتی کارآمد، مسکن را به محل سرمایه‌گذاری جذاب با نرخ بازده بالا تبدیل کرده است. توسعه‌نیافتگی بازار مالی کشور در ارائۀ محصولات مناسب مدیریت ثروت و حفظ ارزش دارایی اشخاص عامل دیگری است که سرمایه‌گذاران را ناگزیر به سمت بازارهایی هم‌چون بازار مسکن سوق می‌دهد. این سهم زیادِ تقاضا سبب شده تا مسکن از تحولات و نوسانات اقتصاد کلان تأثیر زیادی بپذیرد. تجربه جهانی حاکــی از آن اســت که تلاش زیــادی برای شکل‌دهی بازارهـای تأمین مالی بخش مسکـن و گسترش ابزارهای ارائه‌شده در بازارهای رهن اولیه و ثانویه انجام شده است تا خانوارها با توجه به سطح درآمد جاری و همچنین سطح درآمد آتی خود وارد بازار مسکن شده و مالک خانه شوند. خرید مسکن در همه جای دنیا از محل درآمدهای گذشته و آینده اعضای خانوار تأمین مالی می‌شود. از دیگر ویژگی‌های مهم مسکن، روابط پسینی و پیشینی گسترده آن با بخش‌های مختلف صنعت است؛ در مرحله ساخت مسکن صنایع بسیار زیادی فعال می‌شوند. در صورت افول سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، این صنایع با مازاد عرضه روبرو می‌شوند. از طرف دیگر، از آنجا که بخش عمده‌ای از افراد با مهارت کم در بخش مسکن شاغل هستند، افول سرمایه‌گذاری و رکود ساخت‌وساز باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود. در ادامه با مرور برخی جنبه‌های مهم بازار مسکن کشور، وضعیت این بازار مهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. جهت مطالعه‌ی ادامه‌ی گزارش لطفاً بر لینک زیر کلیک کنید.