۲۲ شهریور ۱۴۰۲

تهدید جدی بحران انرژی برای آینده‌ی اقتصاد ایران

نشست «بررسی اقتصاد انرژی در ایران» با سخنرانی آقایان دکتر هاشم اورعی و منصور شاکریان برگزار شد نشست «بررسی اقتصاد انرژی در ایران» با سخنرانی آقایان […]
۱۹ شهریور ۱۴۰۲

سیر حرکت انرژی در آینده‌ی ایران و جهان

نشست «تحولات بازار نفت و آثار آن بر بازار سرمایه» با سخنرانی دکتر عباس ملکی برگزار شد سیر حرکت انرژی در آینده‌ی ایران و جهان نشست […]
۱۱ شهریور ۱۴۰۲

برگزاری نشست «تحولات بازار نفت و آثار آن بر بازار سرمایه»

آکادمی دانایان برگزار می‌کند: برگزاری نشست «تحولات بازار نفت و آثار آن بر بازار سرمایه» آکادمی دانایان در راستای افزایش دانش و آگاهی کارکنان و مشتریان […]
Previous slide
Next slide

درخواست مشاوره

چه میزان قصد سرمایه‌گذاری دارید؟
اهداف اصلی شما از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری چیست؟
شاخص اصلی شما برای انتخاب یک روش سرمایه‌گذاری چیست؟
در طول بازه سرمایه‌گذاری، چند درصد سرمایه خود را نقدا نیاز خواهید داشت؟
دیدگاه سرمایه‌گذاری شما چند سال است؟
چند سال دارید؟